Storytel Original – berättelser för alla åldrar, skrivna direkt för ljud

Alla berättelser som skrivs och produceras för Storytel Original är – som namnet antyder – aldrig tidigare utgivna i någon form. Ett unikt originalinnehåll som bara finns hos oss, helt enkelt. Många av våra titlar översätts sedan och publiceras i andra Storytelländer. En riktigt bra historia kan dessutom ges ut i andra format, till exempel för film och tv. Ljudboken är bara början!

Manus till Storytel Original

Har du ett manus eller en idé till en serie, bok eller ljudproduktion som du tror skulle kunna bli en Storytel Original? Då är du välkommen att skicka in ditt manus eller en pitch och synopsis till oss.

Mejla till manus.original@storytel.com. Vi har dessvärre ingen möjlighet att lämna feedback på de förslag vi tackar nej till.

Om din pitch blir antagen 
Om vi tror på din idé och vill testa den brukar vi arbeta efter följande process:

1. Storytel och författaren hjälps åt att renodla idén. Ibland står vi för konceptet, ibland gör författaren det.
2. Författaren skriver synopsis, avsnittsmanus och ger exempel på prosatext.
3. Författaren skriver (vanligtvis) ett pilotavsnitt.
4. Storytel hjälper till att slipa och redigera. Att skriva för ljud är lite annorlunda!
5. Storytel (eller författaren) läser in en testpilot och Storytel bestämmer sedan om hela berättelsen ska produceras.
6. Om ja skrivs avtalet och ber Storytel författaren att skriva fullständigt manus.
7. Förläggaren och författaren gör en produktionsplan med deadlines.
8. När manus är färdigskrivet och redigerat läses berättelsen in av en professionell inläsare/skådespelare.