Author: Ford Madox Ford

Koniec defilady. Ostatnia wiadomość

Koniec defilady. Przemijanie

Koniec defilady. Czas zmian

Koniec defilady. W przededniu zmian.