Author: Barbara Supeł

O żabie, która szukała swojego talentu

O koziołku, który zgubił parostki

O ślimaku, który szukał kwiatowego pyłku

O dzięciole, którego ktoś przedrzeźniał

O żubrze, który pomógł łasicom

O borsuku, który nie mógł spać

O czapli, która szukała pamiątek

O bobrze, który chciał być najlepszy

O lisie, który szukał domu

O miłym jeżu i kolczastej wiewiórce