Author: Милу Дейла

Оргазъм за ушите: Джеймс Уест (S01E02)

Оргазъм за ушите: Вино на перваза (S01E08)

Оргазъм за ушите: Момчето от парната баня (S01E06)

Оргазъм за ушите: Шеф върху шефа (S01E07)

Оргазъм за ушите: Всички онези неща, които бяха там (S01E03)

Оргазъм за ушите: Емили е… (S01E10)

Оргазъм за ушите: Сграбчи ме (S01E05)

Оргазъм за ушите: Мокро коте (E09)