Author: Атанас Цанков

Наводнение в гората

Концерт в гората

Сватба в гората

Изложба в гората

Книжарница в гората

Горската хлебарница

Фризьорски салон в гората

Горски жилищни неволи

Великден в гората

Екскурзия в гората